FoU och utbildning

Johan Helldén är huvudförfattare till flertalet av metodbeskrivningarna på Svenska Geotekniska Föreningens och Naturvårdsverkets gemensamma informationsplats för efterbehandlingsteknik: Åtgärdsportalen.

FoU och utbildning

  • Utvecklingsuppdrag och kunskapssammanställningar inom efterbehandlings- och deponiteknik.
  • Utbildningsinsatser inom förorenad mark och deponifrågor för industri, statliga myndigheter och kommuner/kommunala bolag.
  • Föreläsare vid universitet och högskolor inom deponi- och efterbehandlingsområdet
  • Utvecklings- och forskningsuppdrag rörande försvarsspecifika mark- och vattenföroreningar.

Nedan ges några aktuella exempel:

  • Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten: Planering och genomförande av utbildning i efterbehandlingsfrågor.
  • FOI-Totalförsvarets Forskningsinstitut: Utvärdering av efterbehandlingsmetoder för PFOS och andra perfluorerade ämnen.FOI-rapport nr FOI-R-3705-SE.
  • SGF-Svenska Geotekniska Föreningen: Vägledning för dynamiska miljöundersökningsmetoder. SGF-rapport nr 3/2017.
  • SGF/Naturvårdsverket: Åtgärdsportalen (www.atgardsportalen.se). Tekniskt expertstöd och huvudförfattare till samtliga metodbeskrivningar på Åtgärdsportalen.
  • SGF/Naturvårdsverket: Undersökningsportalen (kommande systerportal till Åtgärdsportalen: www.atgardsportalen.se). Medförfattare till metodbeskrivningar och expertstöd rörande dynamiska miljöundersökningsmetoder.
  • Umeå Universitet: Kurs i marksanering avsnittet Åtgärdsteknik/Efterbehandlingsmetoder.

Har du frågor kring bolaget eller våra tjänster?

Kontakta VD och grundare Johan Helldén

+46(0) 73-321 02 94

johan@hellden-environmental.se

Johan Helldén är huvudförfattare till metodbeskrivningarna på Åtgärdsportalen.

Läs gärna mer på www.atgardsportalen.se