Helldén Environmental Engineering

Ert expertstöd inom förorenad mark, avfallshantering, deponi och tillståndsprövningar.

Över 30 års erfarenhet av geomiljöfrågor

Helldén Environmental Engineering AB fungerar som expert- och beställarstöd vid såväl offentlig  som privat upphandling inom miljöområdet. Bland våra uppdragsgivare finns statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner, kommunala bolag och börsnoterade industriföretag.

Läs mer

Tjänster

Vi hjälper dig med tekniskt rimliga och kostnadseffektiva lösningar
Avfall & deponi

Tillståndsprövningar av deponianläggningar, projektering av sluttäckningar och lakvattenutredningar.

Gå vidare

Upphandlingsstöd & beställarstöd

Vi är Försvarsmaktens expert- och beställarstöd i frågor rörande förorenade mark- och vattenområden.

Gå vidare

Förorenade områden & byggnader

Miljötekniska markundersökningar i särskilt svåra och komplexa fall.

Gå vidare

FoU & utbildning

Vi är huvudförfattare till flertalet av metodbeskrivningarna på Åtgärdsportalen.

Gå vidare

Nyheter

bild-nyhet
  • 06.02.2023
Nytt flerårigt ramavtal med Försvarshögkvarteret
Helldén Environmental Engineering AB har tecknat nytt flerårigt ramavtal med Försvarshögkvarteret.…