Avfall och deponi

Tillståndsprövningar av deponianläggningar, projektering av sluttäckningar och lakvattenutredningar är exempel på uppdrag som Helldén Environmental Engineering ofta anlitas för.

Avfall och deponi

Med våra cirka 30 års erfarenhet av avfalls- och deponifrågor kan vi hjälpa er med:

 • Tillståndsprövningar av deponi-, energi- och avfallsanläggningar
 • Projektering av sluttäckningsåtgärder och lakvattenbehandlingssystem
 • Upphandlingsstöd inklusive framtagande av mängdbeskrivningar och AF-delar
 • Utförandekontroll vid sluttäckningsåtgärder
 • Projektering av nya deponianläggningar
 • Projektering av celldeponering och deponigasutvinning
 • Miljökontroll och lakvattenkarakterisering
 • Avfallskarakterisering enligt NFS 2004:10 och Avfallsförordningen

Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag

 • SSAB EMEA AB: Deponi Ängsviken. Upprättande av tillståndsansökan och förprojektering av ny deponianläggning för industriavfall.
 • Västblekinge Miljö AB: Avslutningsåtgärder för deponi för farligt avfall. Framtagande av miljöjuridiska handlingar och projekteringshandlingar.
 • Tekniska Verken i Linköping AB (publ): Sluttäckning av Vika deponi, Katrineholm. Projektering och utförandekontroll/expertstöd under entreprenadskedet.
 • SKF Mekan AB: Karakterisering av industriavfall och upprättande av provtagningsplan.
 • SSAB Merox AB: Ålödeponin. Upprättande av avslutningsplan och projektering av sluttäckning och övriga avslutningsåtgärder.
 • SSAB Special Steels: Framtagande av kontrollprogram och beräkningar av ekonomisk säkerhet för SSABs deponianläggningar i Oxelösund.
 • Miljöbolaget i Svealand AB: Tillståndsprövning av nya deponietapper för farligt avfall. Upprättande av MKB, teknisk beskrivning och juridisk ansökan.
 • Habo kommun: Sluttäckningsåtgärder för Sibbabo avfallsdeponi. Utredning och projektering.
 • Norrtälje kommun/EWgroup AB: Björkholmens deponi. Tekniskt stöd vid upprättande av anmälan och projektering av avslutningsåtgärder.

Har du frågor kring bolaget eller våra tjänster?

Kontakta VD och grundare Johan Helldén

+46(0) 73-321 02 94

johan@hellden-environmental.se

Johan Helldén är huvudförfattare till metodbeskrivningarna på Åtgärdsportalen.

Läs gärna mer på www.atgardsportalen.se