Nytt flerårigt ramavtal med Försvarshögkvarteret

Helldén Environmental Engineering AB har tecknat nytt flerårigt ramavtal med Försvarshögkvarteret. Vi kommer även fortsättningsvis vara Försvarsmaktens expert- och beställarstöd i komplexa miljöärenden. Som tekniskt sakkunniga kommer vi att företräda Försvarsmakten i miljöskadeståndsrättsliga processer och medverka med expertis vid offentlig upphandling av åtgärder på miljöområdet.
Läs mer